Αερομοντελλισμός στην Ελλάδα
2o Εξάμηνο 2006


11-12 Νοε΅βρίου 2006 έγινε το Κριτήριο ΕΟ Ελικοπτέρων F3C, στην Θεσσαλονίκη, στο μοντελοδρόμιο της Ε.Α.Θ. στην Νέα Ραιδεστό. Αποτελέσματα, φωτογραφίες.

7-8 Οκτωβρίου 2006 έγιναν οι Πανελλήνιοι Αγώνες Ακροβατικών F3A - F3AGRA - F3AGRB 2006, στην Θεσσαλονίκη, στο μοντελοδρόμιο της Ε.Α.Θ. στην Νέα Ραιδεστό. Περισσότερα... Αποτελέσματα... Φωτογραφίες...

1 Οκτωβρίου 2006 έγινε από την Ε.Α.Α. ημερίδα Scale ανεμόπτερων, στο Ακραίφνιο, στο μοντελοδρόμιο του Hobby Box. Περισσότερα... Φωτογραφίες...

24 Σεπτεμβρίου 2006 έγιναν από την Ε.Α.Θ. αγώνες ελικοπτέρων, στην Θεσσαλονίκη, στο μοντελοδρόμιο της Ε.Α.Θ. στην Νέα Ραιδεστό. Περισσότερα... Αποτελέσματα... Φωτογραφίες...

16-17 Σεπτεμβρίου 2006 έγιναν οι Πανελλήνιοι Αγώνες Scale F4C 2006 στο Ακραίφνιο, στο μοντελοδρόμιο Hobbybox. Αποτελέσματα, φωτογραφίες

8 έως 10 Σεπτε΅βρίου 2006 έγινε το σε΅ινάριο κριτών κατηγορίας Scale.

2-3 Σεπτεμβρίου 2006 έγιναν οι Πανελλήνιοι Αγώνες Προσγειώσεων Ακριβείας 2006, στον Βόλο. Αγώνες για όλους τους αερομοντελιστές με απλά μοντέλα. Αποτελέσματα, φωτογραφίες

5-12 Αυγούστου 2006 έγιναν οι Πανευρωπαϊκοί αγώνες ελικοπτέρων F3C 2006 στην Αγγλία. Η Ελλάδα στην 9η θέση. Αποτελέσματα, αναφορά απο τον Ε. Πασχαλούδη, φωτογραφίες
Κεντρική σελίδα | Γιατί αυτή η σελίδα | Α/Μ συνδέσεις | Ελληνικά σωματεία Α/Μ | Ελληνες Α/Μ στο δίκτυο
Αλμπουμ | ForumΕλλήνων Α/Μ | Οι δικές σας συνδέσεις | Μικρές αγγελίες | Βιβλίο Επισκεπτών
Ελληνικό Μενού(Frames) | Text only version(no Frames) | English Menu(Frames)