Πανελλήνιοι αγώνες pylon racing 2005
15-14 Μαΐου 2005, Μελισσοχώρι Λάρισας


Q500 2005 - Αναλυτικοί πίνακες αποτελεσμάτων

Α/ΑΟνομα/ΣωματείοΠτήση
MinSecΠοινέςΧρόνοςΣύνολοΑποτέλεσμα

1 Σοπέογλου Ηλίας 1 1 13,95 0 73,95 126,05 864

ΕΑΘ 2 1 18,34 0 78,34 121,66


3 1 15,07 0 75,07 124,93


4 1 32,34 0 92,34 107,66


5 1 17,09 0 77,09 122,91


6 1 17,02 0 77,02 122,98


7 1 17,28 0 77,28 122,72


8 1 17,51 1 77,51 114,739


9 1 16,89 0 76,89 123,11

2 Πασχαλούδης Ευάγγελος 1 1 18,9 0 78,9 121,1 860

ΕΑΘ 2 1 16,37 0 76,37 123,63


3 1 18,23 0 78,23 121,77


4 1 12,75 1 72,75 119,975


5 1 16,29 0 76,29 123,71


6 1 18,53 0 78,53 121,47


7 1 14,37 0 74,37 125,63


8
0 0 200 0


9 1 17,17 0 77,17 122,83

3 Νταναβάρας Παντελής 1 0 200 0 200 0 832

ΟΑΜΕΛ 2 1 24,78 0 84,78 115,22


3 1 23,29 0 83,29 116,71


4 1 22,73 0 82,73 117,27


5 1 18,9 0 78,9 121,1


6 1 19,26 0 79,26 120,74


7 1 24 0 84 116


8 1 18,31 0 78,31 121,69


9 1 21,59 0 81,59 118,41

4 Κλειδαράς Ηλίας 1 1 26,2 0 86,2 113,8 796

ΕΑΘ 2 1 30 0 90 110


3 1 25,54 1 85,54 105,906


4 1 30,1 0 90,1 109,9


5 1 28,21 0 88,21 111,79


6 1 22,07 1 82,07 109,723


7 1 21,28 0 81,28 118,72


8 1 19,37 0 79,37 120,63


9 1 20,84 1 80,84 111,076

5 Πουλιάνας Στέφανος 1 1 19,68 6 200 0 794

ΟΑΜΕΛ 2 1 29,9 0 89,9 110,1


3 1 29,59 0 89,59 110,41


4 1 21,92 0 81,92 118,08


5 1 20,93 1 80,93 110,977


6 1 23,17 0 83,17 116,83


7 1 21,73 1 81,73 110,097


8 1 22,76 0 82,76 117,24


9 1 20,34 2 80,34 103,592

6 Τριανταφύλλου Κώστας 1 1 27,04 0 87,04 112,96 759

Αερ. Λάρισας 2 1 38,56 0 98,56 101,44


3 1 30,61 0 90,61 109,39


4 1 29,43 1 89,43 101,627


5 1 25,64 2 85,64 97,232


6 1 29,68 0 89,68 110,32


7 1 29,92 0 89,92 110,08


8 0 0 0 200 0


9 1 26,72 0 86,72 113,28

7 Ρείζης Σωτήρης 1 1 29,37 3 200 0 688

ΕΑΘ 2 1 20,06 1 80,06 111,934


3 1 22,82 0 82,82 117,18


4 1 25,67 0 85,67 114,33


5 1 24,53 0 84,53 115,47


6 1 21,29 2 200 0


7 1 26,14 0 86,14 113,86


8 1 24,76 0 84,76 115,24


9 1 22,78 2 200 0

8 Χαλκιάς Ακης 1 1 33,42 0 93,42 106,58 452

ΟΑΜΕΛ 2 1 19,9 3 200 0


3 1 20,36 0 80,36 119,64


4 1 24,48 0 84,48 115,52


5 1 29,42 0 89,42 110,58


6 0 0 0 200 0


7 0 0 0 200 0


8 0 0 0 200 0


9 0 0 0 200 0

9 Σάντας Διονύσης 1 1 23,62 1 83,62 108,018 437

Ομ. Αεραθλητών Λευκάδας 2 1 28,24 0 88,24 111,76


3 0 0 0 200 0


4 1 31,92 0 91,92 108,08


5 1 30,5 0 90,5 109,5


6 0 0 0 200 0


7 0 0 0 200 0


8 0 0 0 200 0


9 0 0 0 200 0

10 Τσαρτσαρής Νίκος 1 2 59,84 0 179,84 20,16 210

ΕΑΘ 2 2 18,89 0 138,89 61,11


3 2 11,09 0 131,09 68,91


4 2 7,87 1 127,87 59,343


5 0 200 0 200 0


6 0 0 0 200 0


7 0 0 0 0 0


8 0 0 0 0 0


9 0 0 0 0 0

11 Τσόλης Γιώργος 1 2 20,7 4 200 0 40

Αερ. Λάρισας 2 2 25,07 1 145,07 40,423


3 0 0 0 200 0


4 0 0 0 0 0


5 0 0 0 0 0


6 0 0 0 0 0


7 0 0 0 0 0


8 0 0 0 0 0


9 0 0 0 0 0